.anja.

35 tekstów – auto­rem jest .an­ja..

próbo­wać roz­gryźć fa­ceta to tak jak ug­ryźć ka­mień. połamiesz so­bie zęby,nic no­wego nie od­kry­jesz i jeszcze będzie bolało. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 31 lipca 2011, 18:52

Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 lipca 2011, 13:40

Praw­dzi­wym mężczyzną można być zaw­sze,nieza­leżnie od wieku. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 lipca 2011, 13:06

Po­całun­ki są po to,by po­wie­dzieć to,cze­go nie pot­ra­fimy wy­razić słowami. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 czerwca 2011, 11:01

Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 czerwca 2011, 17:17

Bo wiesz...wolę żyć z myślą,że jes­teś z inną i ciągle mnie kochasz,niż być z tobą i wie­dzieć,że za nią tęsknisz. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 czerwca 2011, 20:38

ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 czerwca 2011, 10:16

Dała Ci swo­je ser­ce,a Ty z pre­medy­tacją ja zdeptałeś.
Później,jak gdy­by nig­dy nic, wy­tarłeś w nie swo­je bu­ty i poszedłeś dalej... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 maja 2011, 10:57

Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 2 maja 2011, 19:03

zra­niona nie raz,nie pot­ra­fi przez­wy­ciężyć strachu przed miłością... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 kwietnia 2011, 12:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.anja.

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność